LIVRAISON GRATUITE | SATISFAIT OU REMBOURSÉ | PAIEMENTS SÉCURISÉS

0

Votre panier est vide

Warunki sprzedaży

P> Ogólne warunki sprzedaży
Produkty online dla konsumentów prywatnych

 
 
Preambuła
 
Te ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do całej sprzedaży zawartej na stronie Skandinav.
 
Strona internetowa Skandinav.fr to usługa:
· Indywidualna firma Etienne Hurpin
· Znajduje się 76 Rue Gabriel Peri 92700 Colombes, Francja
· Adres URL witryny: Skandinav.fr
· E-mail: info@skandinav.fr
· Numer telefonu: 0768839889
Strona internetowa Skandinav rynki następujące produkty: pokrywa ochrony mebli.
Klient deklaruje, że przeczytał i zaakceptował ogólne warunki sprzedaży wcześniej do przyznania jego zamówienia. Walidacja zamówienia jest zatem akceptacją ogólnych warunków sprzedaży.
 
Artykuł 1 - Zasady
 
Te ogólne warunki wyrażają wszystkie obowiązki stron. W tym sensie kupujący uznaje się za przyjęcie ich bez rezerwacji.
Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do wykluczenia innych warunków, w tym zastosowania do sprzedaży sklepów lub innych obwodów dystrybucyjnych i marketingowych.
Są one dostępne na stronie Skandinav i przeważają, w stosownych przypadkach, inna wersja lub inny sprzeczny dokument.
Sprzedawca i Kupujący zgadzają się, że te warunki rządzą wyłącznie ich związek. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przestawienia ostatecznych warunków. Będą obowiązywać, gdy tylko są online.
Jeśli brakuje stanu sprzedaży, byłoby uznane za regulowane przez zastosowania obowiązujące w sektorze sprzedaży odległości, której firmy są z siedzibą we Francji.
Te ogólne warunki sprzedaży są ważne do 31 lipca 2021 r.
 
 
Artykuł 2 - Treść
 
Celem tych ogólnych warunków jest określenie praw i obowiązków stron w ramach sprzedaży online nieruchomości oferowanych przez Sprzedającego do Kupującego, z witryny Skandinav.
Warunki te dotyczą tylko zakupów dokonanych na stronie Skandinav i dostarczane wyłącznie w metropolii lub na Korsyce. W przypadku jakiejkolwiek dostawy w kraju lub za granicą wiadomość należy wysłać do następnego adresu e-mail: etiennehurpin@gmail.com.
Zakupy te dotyczą następujących produktów: pokrywa ochronna do mebli.
 
Artykuł 3 - Informacje o przedstawaniu
 
Kupujący rozpoznaje, że miał komunikat, przed przyznaniem jego zamówienia i do zawarcia umowy, w sposób czytelny i zrozumiały, niniejsze warunki sprzedaży oraz wszystkie informacje wymienione w art. L. 221- 5 konsumenta Kod.
 
Są przesyłane do kupującego, w sposób jasny i zrozumiały, następujące informacje:
- podstawowe cechy nieruchomości;
- cena nieruchomości i / lub tryb obliczania ceny;
- jeśli dotyczy, wszystkie dodatkowe koszty transportu, dostawy lub wysyłki i wszystkich innych możliwych wydatków;
- w przypadku braku natychmiastowej realizacji umowy, data lub okres, do którego sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć nieruchomość, niezależnie od ceny;
- informacje dotyczące tożsamości sprzedawcy, jego pocztowej, telefonicznej i elektronicznej informacji kontaktowych oraz jego działalności, co dotyczą gwarancji prawnych, funkcjonalności treści cyfrowych i, w razie potrzeby, do jego interoperacyjności, istnienia i Wymagania dotyczące wdrażania gwarancji i innych warunków umownych.
 
Artykuł 4 - Zakon
 
Kupujący ma możliwość przekazania zamówienia online, z katalogu online i używając formularza, dla dowolnego produktu, w granicach dostępnych zapasów.
Kupujący zostanie poinformowany o dowolnej niedostępności produktu lub zamówionej nieruchomości.
Aby zamówienie zostało zatwierdzone, kupujący będzie musiał zaakceptować, klikając określoną lokalizację, niniejsze warunki. Musi również wybrać adres i tryb dostawy i wreszcie zatwierdzić metodę płatności.
Sprzedaż zostanie uznana za ostateczne:
- po wysłaniu kupującego potwierdzenia akceptacji zamówienia przez sprzedającego przez e-mail;
- i po otrzymaniu przez sprzedającego całej ceny.
Każde zamówienie warto przyjmować ceny i opis produktów dostępnych do sprzedaży. Każdy spór o tym punkcie będzie interweniować w kontekście możliwej wymiany i gwarancje wymienione poniżej.
W niektórych przypadkach, w tym brak płatności, błędnego adresu lub innego problemu na rachunku Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania zamówienia nabywcy do czasu rozwiązania problemu.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kontynuacją zamówienia Kupujący może zadzwonić do następnego numeru telefonu: 0768839889 (koszt połączenia lokalnego), następujące dni i godziny: od poniedziałku do piątku, od 9 godzin do 16 godzin lub wysłać e-mail Do sprzedawcy pod poniższym adresem e-mail: etiennehurpin@gmail.com.
 
Artykuł 5 - Podpis elektroniczny
 
Dostarczanie online numeru karty kredytowej Kupującego i ostatnią walidację Zamówienia udowodni dowód umowy kupującego:
- Płatności kwot należnych w formularzu zamówienia;
- Podpis i wyrazić akceptację wszystkich operacji przeprowadzonych.
W przypadku oszustwa wykorzystania karty kredytowej, kupujący jest zaproszony, gdy tylko to użycie jest, aby skontaktować się ze sprzedawcą pod następującym numerem telefonu: 0768839889.
 
Artykuł 6 - Potwierdzenie zamówienia
 
Sprzedawca zapewnia kupującym potwierdzeniem poleceń przez e-mail.
 
Artykuł 7 - Dowód transakcji
 
Skomputeryzowane rejestry, przechowywane w systemach komputerowych Sprzedającego w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa, będą uważane za dowody komunikacji, zamówień i płatności między stronami. Archiwizacja zamówień i faktur odbywa się na niezawodnym i trwałym wsparciem, które mogą być produkowane jako dowód.
 
Artykuł 8 - Informacje o produkcie
 
Produkty rządzone przez niniejszych Warunków są te na stronie internetowej Sprzedającego i które są wskazane jako sprzedawane i wysyłane przez Sprzedającego. Są one oferowane w granicach dostępnych zapasów.
Produkty są opisane i prezentowane z największą możliwą dokładnością. Jednakże, jeśli błędy lub pominięcia były w stanie występować co do tej prezentacji, odpowiedzialność sprzedawcy nie mogła zostać zaangażowana.
Fotografie produktów nie są umowne.
 
Artykuł 9 - Cena
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich cen w dowolnym momencie, ale zobowiązuje się do stosowania stawek obecnych wskazanych w momencie zamówienia, w zależności od dostępności w tym dniu.
Ceny są w euro. Nie biorą pod uwagę opłaty za dostawę, opóźnione dodatkowo i wskazane przed walidacją zamówienia. Ceny uwzględniają podatek VAT obowiązujący w dniu zamówienia, a wszelkie zmiany obowiązującego stawki VAT zostanie automatycznie przekazywane do ceny produktów sklepu internetowego.
Jeśli jeden lub więcej podatków lub składek, w szczególności środowiskowych, musiały zostać utworzony lub modyfikowany, w górę iw dół, zmiana ta może zostać przekazana na cenę sprzedaży produktów.
 
Artykuł 10 - Metoda płatności
 
Jest to zamówienie z obowiązkiem płatności, co oznacza, że ​​przekazanie zamówienia obejmuje rozliczenie kupującego.
Aby osiedlić swoje zamówienie, kupujący, z jego wyboru, z zestawu metod płatności udostępnionych przez Sprzedającego i wymienione na stronie Sprzedającego. Kupujący gwarantuje sprzedawcę, że ma uprawnienia, prawdopodobnie konieczne wykorzystanie metody płatności wybranej przez niego, podczas walidacji formularza zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkich zarządzania zamówieniami i wszelkie dostawy w przypadku odmowy pozwolenia na płatność przez kartę kredytową z oficjalnie akredytowanych organizacji lub w przypadku braku płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy złożenia dostawy lub honorowania zamówienia od kupującego, który nie został rozwiązany całkowicie lub częściowo poprzedniej kolejności lub z którym spór płatniczy byłby w trakcie podawania.
Płatność ceny odbywa się w całości w dniu zamówienia, zgodnie z następującymi sposobami:
- Karta bankowa
- Paypal.
 
 
Artykuł 11 - Dostępność produktów - zwrot - rozdzielczość
 
Z wyjątkiem przypadki siły wyższej lub w okresach zamkniętych sklepu internetowego, który będzie wyraźnie ogłoszony na stronie głównej witryny, czasy wysyłki będą, w granicach dostępnych zapasów, te wymienione poniżej. Terminy wysyłkowe działają od daty rejestracji polecenia wskazanego na e-mailu potwierdzenia zamówienia.
W przypadku dostaw w Metropolitan Francji i Korsyki termin ma termin od 5 do 15 dni od dnia następującego, w którym kupujący ukończył zamówienie, zgodnie z następującymi sposobami: Colissimo i przez Laposte. Najpóźniej termin będzie 30 dni roboczych po zakończeniu umowy.
W przypadku dostaw w Dom-Toms lub innego kraju, metody dostawy zostaną określone na Kupującym na podstawie indywidualnych przypadków.
W przypadku niezgodności z uzgodnioną datą dostawy, kupujący przed przełamaniem umowy, kierować sprzedawcą, aby wykonał umowę w rozsądnym dodatkowym czasie.
W przypadku braku egzekucji w wygaśnięciu tego nowego opóźnienia Kupujący będzie swobodnie przełamać umowę.
Kupujący będzie musiał wypełnić te kolejne formalności za polecony list z potwierdzeniem odbioru lub pisanie na kolejnym zrównoważonym wsparciu.
Umowa zostanie uznana za rozwiązany w otrzymaniu przez sprzedawcę listu lub pisma informujące go o tej rezolucji, chyba że profesjonalista został wykonany w międzyczasie.
Kupujący może jednak natychmiast rozwiązać umowę, jeśli daty lub terminy widziane powyżej stanowią mu istotny stan umowy.
W takim przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kupującego wszystkich zapłaconych kwot, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty, w której umowa została potępiona.
W przypadku niedostępności zamówionego produktu, kupujący zostanie powiadomiony tak szybko, jak to możliwe i będzie miał możliwość anulowania jego zamówienia. Kupujący będzie wtedy poprosić o przyjęcie zwrotu refundacji kwot wypłaconych w ciągu 14 dni najpóźniej do płatności lub wymiany produktu.
 
Artykuł 12 - Warunki dostawy
 
Dostawa przenosi się do konsumenta posiadania fizycznego lub dobrej kontroli. Zamówione produkty są dostarczane zgodnie z terminami określonymi powyżej.
Produkty są dostarczane na adres wskazany przez nabywcę w sprawie zamówienia, kupujący będzie musiał zapewnić jego dokładność. Wszystkie paczki zwracane do sprzedawcy ze względu na błędny lub niekompletny adres dostawy zostaną ponownie dokonane na koszt kupującego. Kupujący może, na swoim wniosku, uzyskaj wysyłanie faktury na adres rozliczeniowy, a nie do adresu dostawy, walidację opcji przewidzianej w tym celu w formie zamówienia.
Jeśli brakuje kupującego w dniu dostawy, deliveryman opuści zawiadomienie o przejściu w skrzynce pocztowej, która usunie pakiet w czasie i wskazanym czasem.
Jeśli w momencie dostawy oryginalne opakowanie jest uszkodzone, rozdarte, otwarte, kupujący musi następnie sprawdzić stan elementów. Jeśli zostały uszkodzone, kupujący musi odmówić opakowania i napisać rezerwację na dostawę (paczka odmówiła, ponieważ otwarta lub uszkodzona).
Kupujący musi wskazać na dostawę, aw formie odręcznych rezerwami towarzyszy jego podpisany wszelkie anomalia dotyczące dostawy (uszkodzenia, brakujące w porównaniu z nutą dostawy, uszkodzoną paczkę, uszkodzone produkty ...).
Ta weryfikacja jest uważana za przeprowadza się, gdy kupujący lub osoba upoważniona przez niego, podpisała notatkę dostawy.
Kupujący będzie wtedy musieli potwierdzić listownikiem poleconym te rezerwy do przewoźnika najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania artykułu (s) i wyślij kopię tej poczty przez faks lub pocztę do sprzedawcy na adres wskazany w Zwróć uwagę na stronę prawną.
Jeśli produkty muszą zostać zwrócone do sprzedawcy, muszą być przedmiotem wniosku zwrotnego sprzedającego w ciągu 14 dni od dostawy. Każda skarga dokonana poza tym okresem nie może zostać przyjęta. Powrót produktu można przyjmować tylko dla produktów w pierwotnym stanie (opakowania, akcesoria, instrukcje ...).
 
Artykuł 13 - Błędy dostawy
 
Kupujący musi sformułować sprzedawcę tego samego dnia dostawy lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dostarczeniu, wszelkie roszczenia dotyczące dostawy i / lub niezgodności produktów w naturze lub w jakości w porównaniu z wskazówkami pojawiającymi się w formie zamówienia . Każda reklamacja wykraczająca poza ten termin zostanie odrzucony.
Reklamacja może zostać dokonana, przy wyborze kupującego:
- przez telefon pod następującym numerem:;
- przez e-mail pod następującym adresem: info@skandinav.com.
Każda reklamacja nie została dokonana w zasadach określonych powyżej, aw terminie nie może być brana pod uwagę i usunie sprzedającego o każdej odpowiedzialności wobec kupującego.
Po otrzymaniu roszczenia Sprzedający przypisuje numer wymiany danych produktów i przekazuje go pocztą elektroniczną na kupującego. Wymiana produktu może mieć miejsce tylko po przydzieleniu numeru wymiany.
W przypadku błędu dostawy lub wymiany, każdy produkt, który ma zostać wymieniany lub spłaty, powrócono do sprzedawcy jako całości iw pierwotnym opakowaniu, w Colissimo zalecane, pod następującym adresem: 76 rue Gabriel Peri, 92700 Kolumbes.
Koszty zwrotu są odpowiedzialnością sprzedającego.
 
Artykuł 14 - Gwarancja produktów
 
14-1 Gwarancja zgodności prawnej
Sprzedawca gwarantuje zgodność nieruchomości sprzedawanej do umowy, umożliwiając Kupującego sformułowania wniosku w ramach gwarancji prawnej zgodności przewidzianej w art. L. 217-4 i SEQ. Kodeksu Konsumentów.
W przypadku wdrożenia gwarancji prawnej zgodności przypomina, że:
- Kupujący ma okres 2 lat od emisji nieruchomości do działania;
- Kupujący może wybrać między naprawą lub zastąpieniem nieruchomości, z zastrzeżeniem warunków kosztów przewidzianych w art. L. 217-17 Kodeksu Konsumentów;
- Kupujący nie musi udowodnić nieprzestrzegania nieruchomości w ciągu 24 miesięcy w przypadku nowych towarów (6 miesięcy w przypadku wyznaczonych towarów), po wydaniu nieruchomości.
 
14-2 Gwarancja prawna ukrytych wad
Zgodnie z art. 1641 i po Kodeksie Cywilnym, Sprzedawca jest gwarantem ukrytych wad, które mogą wpływać na dobrze sprzedane. Odbywcza będzie udowodnić, że wady istniały na sprzedaż nieruchomości i prawdopodobnie sprawią, że dobro nie nadaje się do użycia, do którego jest przeznaczony. Gwarancja ta musi zostać wdrożona w ciągu dwóch lat od odkrycia wice.
Kupujący może wybierać między uchwałą sprzedaży lub zmniejszenie ceny zgodnie z art. 1644 Kodeksu Cywilnego.
 
 
Artykuł 15 - Prawo odstąpienia
 
Zastosowanie prawa do wycofania
Zgodnie z przepisami Kodeksu Konsumenckiego Kupujący ma okres 14 dni od daty dostarczenia jego Zakonu, aby zwrócić każdy artykuł, który nie odpowiada mu i zażądać wymiany lub zwrotu bez kary, z wyjątkiem zwrotu opłaty, które pozostają odpowiedzialnością kupującego.
Zwroty należy wykonać w swoim oryginalnym i kompletnym statusie (pakowanie, akcesoria, instrukcje ...) umożliwiające ich zalecenie nowym państwie, wraz z fakturą zakupu.
Uszkodzone produkty, Salis lub niekompletne nie są wliczone w cenę.
Prawo do wycofania można wykonać online, korzystając z formularza wycofania dostępnego na tej stronie. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania w sprawie zrównoważonego wsparcia zostanie natychmiast przekazane Kupującym. Każdy inny tryb raportowania wycofania jest akceptowany. Musi być pozbawiony dwuznaczności i wyrazić pragnienie wycofania się.
W przypadku wykonywania prawa od wycofania w ramach wyżej wymienionego okresu cena zakupionego produktu i opłat za dostawę są zwracane.
Opłata zwrotna jest odpowiedzialnością nabywcy.
Wymiana (w zależności od dostępności) lub zwrot pieniędzy zostanie dokonana w ciągu 48 godzin, a najpóźniej w ciągu 14 dni od pokwitowania, przez Sprzedającego, produkty zwracane przez Kupującego w warunkach zaplanowanych powyżej.
 
Wyjątki
Zgodnie z art. L221-28 Kodeksu Konsumenckiego prawa do odstąpienia nie może być wykonywane dla umów:
- dostarczanie towarów, których cena zależy od wahań rynku finansowego poza kontrolą zawodowego i może wystąpić w okresie odstąpienia;
- świadczenie towarów wykonanych według specyfikacji konsumentów lub znacznie spersonalizowany;
- świadczenie towarów, które mogą się pogorszyć lub zezwolić szybko;
- dostawa towarów, które zostały opuszczone przez konsumenta po dostarczeniu i nie może być zwracany ze względów higieny lub ochrony zdrowia;
- dostawa towarów, które po dostarczeniu i ich naturze są mieszane w nierozłączny sposób z innymi artykułami;
- dostawa napojów alkoholowych, których dostawa jest odroczona dłużej niż trzydzieści dni i której wartości zgodził się na zawarcie umowy zależy od wahań na rynku poza kontrolą zawodowej;
- Prace konserwacyjne lub naprawcze, które należy przeprowadzić pilnie w domu konsumenta i wyraźnie spojrzały przez niego, w granicach części zamiennych i ściśle niezbędnych prac, aby spełnić nagły wypadek;
- Zapewnienie nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, gdy zostały zeznaczone przez konsumenta po dostawie;
- zapewnienie gazety, okresowego lub magazynu, z wyjątkiem umów subskrypcyjnych do tych publikacji;
- Dostarczanie treści numerycznych nie przewidzianych na nośniku sprzętowym, którego realiza rozpoczęła się po wyrażaniu uprzedniej zgody konsumenta i wyrazić zrzeczenie się prawem od wycofania.
 
Artykuł 16 - Siła wyższa
 
Wszelkie okoliczności poza chęcią stron zapobiegających egzekucji w normalnych warunkach ich zobowiązań uważa się za przyczyny zwolnienia z obowiązków stron i skutkują w zawieszeniu.
Impreza, która wywołuje powyższe okoliczności, musi natychmiast ostrzec drugą część ich wystąpienia, a także ich zniknięcie.
Fakty lub nieodparte okoliczności, zewnętrzne, nieuniknione, niezależne od stron i nie mogą być uniemożliwione przez te ostatnie, pomimo wszystkich racjonalnie możliwych wysiłków. Wyraźnie, są uważane za przypadek siły wyższej lub przypadków przypadków, oprócz tych zwykle przyjętych przez orzecznictwo kursów francuskich i sądów: blokowanie środków transportu lub dostaw, trzęsień ziemi, pożarów, burz, powodzi, powodzi, błyskawicy, Zatrzymywanie sieci telekomunikacyjnych lub trudności z zewnętrznymi sieciami telekomunikacyjnymi dla klientów.
Strony będą bliżej zbadać częstość występowania zdarzenia i uzgodnić warunki, w których wdrożenie umowy będzie kontynuowane. Jeśli przypadek siły wyższej ma okres dłuższy niż trzy miesiące, te warunki mogą zostać rozwiązane przez Stronę Rannego.
 
Artykuł 17 - Własność intelektualna
 
Treść witryny pozostaje własnością sprzedawcy, tylko posiadacz praw własności intelektualnej na tej zawartości.
Kupujący zobowiązują się nie korzystać z tej zawartości; Wszelkie całkowite lub częściowe reprodukcja tej zawartości jest ściśle zabronione i może stanowić przestępstwo podrabiania.
 
Artykuł 18 - Komputer i wolności
 
Nominowane dane dostarczone przez Kupującego są niezbędne do przetwarzania Jego Zakonu i ustanowienia faktur.
Mogą być przekazywane partnerom Sprzedającego odpowiedzialnego za wykonanie, przetwarzanie, zarządzanie i wypłatę zamówień.
Przetwarzanie informacji przekazanych przez stronę internetową Skandinav został uznany za CNIL.
Kupujący ma stałe prawo dostępu, modyfikacji, sprostowania i sprzeciwu w odniesieniu do informacji dotyczących go. Prawo można wykonać w warunkach i określonych na stronie internetowej Skandinav.
 
Artykuł 19 - Walidacja nie częściowa
 
Jeśli jedna lub więcej postanowień tych ogólnych warunków odbywa się na nieważne lub zadeklarowane takie zgodnie z prawem, rozliczeniem lub po ostatecznej decyzji właściwej jurysdykcji, pozostałe warunki utrzymają całą swoją siłę. I ich zakres.
 
Artykuł 20 - Nie-wyrzeczenie
 
Fakt jednej ze stron, które nie skorzystają z naruszenia przez drugą Stronę w żadnym z obowiązków, o których mowa w tych warunkach, nie można interpretować na przyszłość jako wyrzeczenie się przedmiotowego obowiązku.
 
Artykuł 21 - Tytuł
 
W przypadku trudności interpretacji między każdym z tytułów na szczycie klauzul, a którykolwiek z klauzul, papiery wartościowe zostaną uznane za nieistniejące.
 
Artykuł 22 - Język umowy
 
Te ogólne warunki sprzedaży są napisane w języku francuskim. W przypadku, gdy zostaną przetłumaczone na jeden lub więcej języków obcych, tylko tekst francuski sprawiłby wiarę w spór.
 
Artykuł 23 - Rozstrzyganie mediacji i sporów
 
Kupujący może wykorzystywać konwencjonalne mediacja, w tym Komitet ds. Mediacji Konsumentów lub istniejących organów mediacji sektorowych lub dowolnego alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów (na przykład pojednawcza) w przypadku sporu. Nazwy, dane kontaktowe i adres e-mail mediatora są dostępne na naszej stronie.
 
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 524/2018 Komisja Europejska wprowadziła na miejsce platformy rozstrzygania sporów online, ułatwiając niezależne przepisy przez sporty pozasądowe między konsumentami i specjalistami "Unii Europejskiej". Ta platforma jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 
Artykuł 24 - Dokonalny akt
 
Te ogólne warunki podlegają stosowaniu prawa francuskiego. Właściwy sąd jest sądem sądowym.
Jest to dla podstawowych zasad dotyczących zasad formularza. W przypadku sporu lub skargi, kupujący będzie miał na celu sprzedający do uzyskania polubownego rozwiązania.
 
Artykuł 25 - Ochrona danych osobowych
 
Informacje zebrane
Dane osobowe gromadzone na tej stronie są następujące:
- Otwarcie konta: Podczas tworzenia konta użytkownika jego nazwisko; Imię; Adres e-mail; adres ;
- Połączenie: Po podłączeniu użytkownika na stronę internetową, drugi rekordów, w szczególności jego nazwa, imię, połączenie, połączenie, dane lokalizacji i jego dane dotyczące płatności;
- Profil: Korzystanie z usług zaplanowanych na stronie internetowej umożliwia wprowadzenie profilu, który może zawierać adres i numer telefonu;
- Płatność: W ramach płatności produktów i usług oferowanych na stronie internetowej rejestruje dane finansowe dotyczące konta bankowego lub karty kredytowej użytkownika;
- Komunikacja: Gdy strona jest używana do komunikacji z innymi członkami, dane dotyczące komunikacji użytkownika podlegają tymczasowym przechowywaniu;
- pliki cookie: pliki cookie są używane jako część korzystania z witryny. Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookie z ustawień jego przeglądarki.
 
Wykorzystanie danych osobowych
Dane osobowe zebrane od użytkowników mają na celu zapewnienie usług internetowych, poprawy i utrzymania bezpiecznego środowiska. Dokładniej, zastosowania są następujące:
- dostęp i korzystanie z witryny przez użytkownika;
- Zarządzanie operacją i optymalizacja strony internetowej;
- organizacja warunków korzystania z usług płatniczych;
- weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnienie danych przesyłanych przez użytkownika;
- propozycja użytkownika możliwości komunikowania się z innymi użytkownikami strony internetowej;
- Wdrożenie wsparcia użytkownika;
- Dostosowywanie usług, wyświetlając reklamy oparte na historii nawigacji użytkownika, zgodnie z jego preferencjami;
- Zapobieganie i wykrywanie oszustwa, złośliwego oprogramowania (złośliwe oprogramowanie lub złośliwe oprogramowanie) i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;
- Zarządzanie potencjalnymi sporami z użytkownikami;
- Wysyłanie informacji handlowych i reklamowych, w zależności od preferencji użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych z stronami trzecimi
Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim, w następujących przypadkach:
- Gdy użytkownik korzysta z usług płatniczych, w celu wdrożenia tych usług, strona internetowa jest związana z bankowością innych firmami i firmami finansowymi, z którymi ukończyła umowy;
- Gdy użytkownik publikuje, w bezpłatnych komentarzach strony internetowej, informacje dostępne dla społeczeństwa;
- gdy użytkownik autoryzuje stronę internetową stroną trzecią, aby uzyskać dostęp do swoich danych;
- Kiedy strona wykorzystuje dostawców usług, aby zapewnić pomoc, usługi reklamowe i płatnicze. Dostawcy te mają ograniczony dostęp do danych Użytkownika, w związku z wykonywaniem tych świadczeń i mają obowiązek umowny w stosowaniu ich zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów ochrony danych. Personel;
- Jeśli prawo wymaga go, strona internetowa może przeprowadzić transmisję danych, aby odpowiedzieć na reklamacje przedstawione na stronie internetowej i przestrzegają procedur administracyjnych i sądowych;
- Jeśli strona internetowa jest zaangażowana w połączenie, nabycie, zbycie aktywów lub procedury naprawy sądowej, może być wymagane, aby założyć lub dzielić całość lub część swoich aktywów, w tym danych osobowych. W tym przypadku użytkownicy zostaną poinformowani przed przeniesieniem danych osobowych na stronę trzecią.

Bezpieczeństwo i poufność
 
Strona internetowa implementuje pomiary organizacyjne, techniczne, oprogramowania i fizyczne dla bezpieczeństwa cyfrowego w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanymi zmianami, zniszczeniem i dostępem. Należy jednak zauważyć, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem, a strona nie może zagwarantować bezpieczeństwa transmisji lub przechowywania informacji w Internecie.

Wdrożenie praw użytkownika
 
Zgodnie z rozporządzeniami mającymi zastosowanie do danych osobowych, użytkownicy mają następujące prawa, niezależnie od tego, czy mogą mieć zastosowanie do następującego adresu: etiennehurpin@gmail.com.
· Prawo dostępu: mogą skorzystać z prawa dostępu, aby poznać dane osobowe dotyczące ich. W tym przypadku przed wdrożeniem tego prawa strona może ubiegać się o tożsamość użytkownika, aby zweryfikować dokładność.
· Prawo do sprawdzania: Jeśli dane osobowe przechowywane przez stronę internetową są niedokładne, mogą poprosić o aktualizację informacji.
· Prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą poprosić o usunięcie ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
· Prawo do ograniczenia leczenia: Użytkownicy mogą poprosić o stronę, aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z założeniami dostarczonymi przez RGDP.
· Prawo do sprzeciwu do przetwarzania danych: Użytkownicy mogą sprzeciwić się, że jego dane są przetwarzane zgodnie z założeniami dostarczonymi przez RGDP.
· Prawo do przenośności: mogą twierdzić, że strona internetowa daje im dane osobowe przekazywane im do przekazywania ich na nową stronę internetową.
Ewolucja tej klauzuli
Strona internetowa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli zmiana zostanie dokonana do tej klauzuli ochrony danych osobowych, strona internetowa zobowiązuje się do publikowania nowej wersji na jego stronie. Witryna informuje również użytkowników o modyfikacji wiadomości e-mail w ciągu minimum 15 dni przed datą efektu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami nowego pisma klauzuli ochrony danych osobowych, ma możliwość usunięcia jego konta.
 


 
Załącznik:
 
Formularz wycofania
(właściwy przez konsumenta,
i wyślij list arecomande z potwierdzeniem odbioru,
W okresie maksymalnego 14 dni po dacie zawarcia umowy świadczenia)
 
 
Formularz wycofania
 
Do kontaktów:
Etienne Hurpin
Lokalizacja: 76 Rue Gabriel Peri, 92700 Kolumbes
Numer telefonu: 0768839889
Adres poczty: info@skandinav.fr
 
Będę powiadomić Cię, udostępniam moje wycofanie zamówienia na ....................., nakazał: .........
 
Imię i nazwisko konsumenta: .................
Adres konsumencki: .................
 
Data: ..................
 
Podpis konsumenta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik:
 
Kod konsumenta
 
Artykuł L. 217-4: „Sprzedający dostarcza właściwość zgodny z umową i odpowiada z istniejących wad zgodności przy wydawaniu.
Spełnia również defekty zgodności wynikające z opakowań, instrukcji montażu lub instalacji, gdy został naliczony przez umowę lub przeprowadzono pod jego odpowiedzialnością. "
 
Artykuł L. 217-5: "Właściwość jest zgodna z umową:
1 ° Jeśli jest to specyficzne dla zwykłego zastosowanie podobnego obiektu i, w razie potrzeby:
- Jeśli odpowiada opisowi przez sprzedającego i ma cechy, który przedstawił kupującym jako próbkę lub model;
- Jeśli przedstawia cechy, które kupujący może legalnie czekać w odniesieniu do oświadczeń publicznych dokonanych przez Sprzedającego, przez producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub oznakowaniu;
(2) lub jeśli przedstawia cechy określone przez strony lub jest specyficzne dla każdego specjalnego przeznaczenia poszukiwanego przez Kupującego, wprowadzony do wiedzy sprzedawcy i że te ostatnie przyjęło ".
 
Artykuł L. 217-6: "Sprzedawca nie jest wymagany przez publiczne oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela, jeżeli ustanowił, że nie znał ich i prawda nie była w stanie ich poznać".
 
Artykuł L. 217-7: „Wady zgodności, który pojawia się w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od wydania nieruchomości uznaje się istnieć w momencie wyzwolenia, chyba że inaczej evidenced.For sprzedany towar używany, termin ten ustala się na sześć miesięcy. Sprzedawca może walczyć z tym domniemaniem, jeśli nie jest zgodny z naturą nieruchomości lub braku zgodności.
 
Artykuł L. 217-8: "Kupujący ma prawo wymagać zgodności nieruchomości umowy. Nie może jednak zakwestionować zgodności, wywołując wadę, którą znalazł lub nie mógł ignorować, gdy zakontraktował. To samo, gdy wada ma swój początek w materiałach dostarczonych to samo. "
 
Artykuł L. 217-9: "W przypadku braku zgodności Kupujący wybiera między naprawą a zastąpieniem dobra. Sprzedawca nie może postępować zgodnie z wyborem kupującego, jeśli ten wybór prowadzi do kosztu wyraźnie nieproporcjonalny w odniesieniu do innej modalności, biorąc pod uwagę wartość nieruchomości lub znaczenia wady. To dlatego jest zobowiązany postępować, chyba niemożliwe, według modalności nie wybranym przez kupującego. "
 
Artykuł L. 217-10: "Jeśli naprawa i wymiana nieruchomości jest niemożliwe, kupujący może uczynić nieruchomość i sprawić, aby cena przywrócić lub utrzymać nieruchomość i utrzymać część ceny. Ten sam wydział jest otwarty: (1) Jeżeli rozwiązanie żądane, proponowane lub uzgodnione zgodnie z art. L. 217-9 nie może być wdrażane w ciągu jednego miesiąca po roszczeniu Kupującego; (2) lub, jeśli to rozwiązanie nie może być w sposób nieuciążliwy dla tego ostatniego, biorąc pod uwagę naturę dobra i używać go szuka. Uchwała o sprzedaży mogą być jednak widoczne, jeżeli niezgodność jest nieznaczna. "
 
Artykuł L. 217-11: stosowanie postanowień art. L. 217-9 i L. 217-10 odbywa się bez żadnych wydatków dla Kupującego. Te same przepisy nie wykluczają dodatku szkód.
 
Artykuł L. 217-12: "Działanie wynikające z braku zgodności jest przepisywany przez dwa lata od emisji nieruchomości".
 
Artykuł L. 217-13: "Postanowienia niniejszej Sekcji nie pozbawiają się Kupującego prawa do wykonywania działań wynikających z defektów opracowywania, jak wynika z art. 1641 do 1649 Kodeksu Cywilnego lub jakiegokolwiek innego działania umownego lub upakowitego natura uznana przez prawo. "
 
Artykuł L. 217-14: "Rekursywny akcja strach jest wykonywany przez ostateczny handel wobec kolejnych sprzedawców lub pośredników oraz producentem nieruchomości korporacyjnej, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
 
Artykuł L. 217-15: "Gwarancja handlowa odnosi się do wszelkich zaangażowania umownego w profesjonalistom w odniesieniu do konsumenta w celu zwrotu kosztów ceny zakupu, wymiany lub naprawy nieruchomości lub korzyści każdą inną obsługę w stosunku do nieruchomość, oprócz zobowiązań prawnych mających na celu zapewnienie zgodności nieruchomości.
Gwarancja handlowa jest przedmiotem pisemnej umowy, której kopia jest przyznawana nabywcy.
Umowa określa treść gwarancji, sposobów jego wdrażania, jego cenę, czas trwania, jego zasięg terytorialny, a także nazwę i adres gwaranta.
Ponadto wyraźnie i precyzyjnie wspomina, że ​​niezależnie od gwarancji handlowej, Sprzedający pozostaje w sprawie gwarancji prawnej zgodności wymienionej w art. L. 217-4 do L. 217-12 i odnoszące się do wad wad W warunkach określonych w art. 1641 do 1648 i 2232 kodeksu cywilnego.
Postanowienia art. L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 i L. 217-16 oraz art. 1641 i pierwszego akapitu art. 1648 Kodeksu cywilnego są w pełni powielane w umowie.
W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów gwarancja pozostaje ważna. Kupujący ma prawo do wykorzystania. "
 
Artykuł L. 217-16: "Kiedy kupujący prosi sprzedającego, w trakcie gwarancji handlowej przyznanej mu podczas nabycia lub naprawy własności osobistej, rehabilitacji objętej gwarancją, dowolnym okresem unieruchomienia co najmniej siedmiu Dni dodaje się do czasu trwania gwarancji, która pozostała do uruchomienia.
Okres ten prowadzi ze stosowania Kupującego lub rezerwę na naprawę danego właściwości, jeżeli przepis ten jest po złożeniu wniosku o interwencję. "
 
Kodeks cywilny
 
Artykuł 1641: "Sprzedawca jest związany gwarancją na ukryte wady sprzedawanej rzeczy, które sprawia, że ​​nie nadaje się do użytku, w którym jest przeznaczony, lub co znaczy tak bardzo, że nabywca nie nabyłby. Lub tylko dał niższa cena, jeśli je znała. "
 
Artykuł 1648: "Działanie wynikające z przekierowanych wad wprowadza się przez nabywcę, w ciągu dwóch lat od odkrycia wicepcji. W przypadku przewidzianego w art. 1642-1 należy wprowadzić skargę, ledwo do wykluczenia, w ciągu roku następującego po dniu, w którym Sprzedawca może zostać zwolniony z odkotworów lub pozornych "odkotworów pozornych.