LIVRAISON GRATUITE | SATISFAIT OU REMBOURSÉ | PAIEMENTS SÉCURISÉS

0

Votre panier est vide

Informacje prawne i Polityka Prywatności

 
Informacje prawne i Polityka Prywatności
 
Przedsiębiorstwo Indywidualne etienne hurpin, dbając o prawa osób fizycznych, w tym zautomatyzowane procedury i dążenie do przejrzystości ze swoimi klientami, opracowało zasady obejmujące wszystkie te procedury, cele, które realizują, a także środki działania dostępne dla osób fizycznych, aby mogły jak najlepiej wykorzystać swoje prawa.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej : https://www.cnil.fr/
 
Dalsze poruszanie się po tej stronie oznacza pełną akceptację poniższych Warunków Użytkowania.
Aktualna wersja online niniejszych Warunków Użytkowania jest jedyna ważna w odniesieniu do stron trzecich przez cały czas korzystania z witryny i do czasu jej zastąpienia przez nową wersję.

Artykuł 1 Informacje prawne

1.1 witryna (dalej " witryna ») :
 
Skandynaw
 
1.2 wydawca (dalej " wydawca ») :
 
Niepodzielna firma etienne hurpin
mieści się pod adresem: Gabrielle Peri, 76, 92700
zarejestrowany w paryskim RCS 893478503
numer telefonu: 0768839889
adres e-mail : info@skandinav.com
 
1.3 dostawca usług hostingowych (zwany dalej " dostawcą usług hostingowych ») :
 
Skandinav mieści się na Godaddy, którego siedziba znajduje się 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, AZ 85260, USA 85260 Scottsdale.
 
 
Artykuł 2-dostęp do strony

Dostęp do witryny i korzystanie z niej jest zarezerwowane do użytku osobistego. Użytkownik zgadza się nie korzystać z tej witryny oraz wszelkich informacji lub danych na niej zawartych w celach komercyjnych, politycznych, reklamowych, a także w przypadku jakichkolwiek żądań handlowych, w tym wysyłania niechcianych wiadomości e-mail.

Artykuł 3. Zawartość strony

Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, animowane lub nie obrazy, nagrania wideo, dźwięki, a także wszelkie aplikacje komputerowe, które mogą być wykorzystywane do działania tej witryny, a bardziej ogólnie wszystkie materiały odtwarzane lub używane na stronie są chronione przez obowiązujące prawo własności intelektualnej.
Są one pełną własnością Wydawcy lub jego partnerów. Powielanie, obrazowanie, wykorzystywanie lub adaptacja w jakiejkolwiek formie dowolnych lub wszystkich tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy, jest surowo zabronione. To, że wydawca nie wszczyna postępowania z chwilą uzyskania informacji o takich nieautoryzowanych zastosowaniach, nie oznacza zgody na takie zastosowania i rezygnacja z nękania.

Artykuł 4-zarządzanie witryną

W celu prawidłowego zarządzania strona wydawca może w każdej chwili :
- Wstrzymaj, przerwij lub ogranicz dostęp do całości lub części witryny, zarezerwuj dostęp do witryny lub niektórych części witryny dla określonej kategorii użytkowników ;
- usunąć wszelkie informacje, które mogą naruszać jego funkcjonowanie lub naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe ;
- Wstrzymaj działanie witryny w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Artykuł 5-Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, awarie, trudności lub awarie uniemożliwiające dostęp do witryny lub jakiejkolwiek jej funkcji.
Materiały do logowania do witryny, z której korzystasz, są pod Twoją pełną odpowiedzialnością. Musisz podjąć wszelkie niezbędne środki, aby chronić swój sprzęt i własne dane, w tym przed atakami wirusów przez Internet. Ponadto Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odwiedzane witryny i dane.
 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne przeciwko tobie :
- w wyniku korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek usługi dostępnej za pośrednictwem Internetu ;
- w związku z nieprzestrzeganiem przez Ciebie niniejszych Warunków.
 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Tobie, osobom trzecim i / lub Twojemu sprzętowi w wyniku logowania lub korzystania z witryny, a Ty rezygnujesz z jakichkolwiek działań przeciwko niej.
Jeśli w związku z korzystaniem przez Ciebie z witryny wydawca zostanie wniesiony pozew lub postępowanie sądowe, może wystąpić do Ciebie z roszczeniem o odszkodowanie za wszelkie szkody, kwoty, wyroki skazujące i koszty, które mogą wyniknąć z tego postępowania.

Artykuł 6-hiperłącza
 
Publikowanie przez użytkowników jakichkolwiek hiperłączy do całości lub części serwisu jest dozwolone przez wydawcę. Wszelkie linki muszą zostać usunięte na żądanie wydawcy.
Wszelkie informacje dostępne pod linkiem do innych stron nie są publikowane przez wydawcę. Wydawca nie ma żadnych praw do treści zawartych w tym linku.

Artykuł 7-gromadzenie i Ochrona danych
 
Twoje dane są gromadzone przez indywidualną firmę etienne hurpin.
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub идентифицируемого osoby fizycznej (osoby zainteresowanej) ; jest anonimowy osobą, która może być stosowany bezpośrednio lub pośrednio, w tym poprzez linki na nazwę, numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych elementów, charakterystycznych dla jego fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.
Dane osobowe, które mogą być gromadzone w witrynie, są wykorzystywane głównie przez wydawcę do zarządzania relacjami z Tobą, a także w razie potrzeby do przetwarzania Twoich zamówień.
 
Dane osobowe zbierane są w następujący sposób :
- imię i nazwisko
- adres
- adres e-mail
- numer telefonu
- Data urodzenia
- dane finansowe: płacąc za produkty i usługi oferowane na platformie, Platforma rejestruje dane finansowe karty kredytowej użytkownika.
 
Artykuł 8-prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych użytkownika
 
Zgodnie z zasadami dotyczącymi danych osobowych użytkownicy mają następujące prawa :
* prawo dostępu: mogą skorzystać ze swojego prawa dostępu, aby dowiedzieć się o swoich danych osobowych, pisząc na podany poniżej adres e-mail. W takim przypadku przed wdrożeniem tego prawa platforma może poprosić o potwierdzenie tożsamości użytkownika w celu zweryfikowania jego poprawności ;
* prawo do sprostowania: jeśli dane osobowe przechowywane na platformie są niedokładne, mogą zażądać aktualizacji informacji ;
* prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych ;
* prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą poprosić platformę o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z warunkami RODO ;
* prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z założeniami RODO ;
* prawo do przenoszenia: mogą wymagać od platformy przekazania im danych osobowych, które udostępnili w celu przeniesienia na nową platformę.
Możesz skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami pod następującym adresem :
76 Gabriel Peri Street 92700.
 
Lub e-mailem, na adres :
info@skandinav.com 
 
Wszystkim aplikacjom musi towarzyszyć kserokopia podpisanego ważnego dokumentu tożsamości oraz wskazanie adresu, pod którym wydawca może skontaktować się z wnioskodawcą. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania. Ten miesięczny termin może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeśli wymaga tego złożoność aplikacji i/lub liczba aplikacji.
 
Ponadto, zgodnie z ustawą nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r., osoby, które tego chcą, mają możliwość zorganizowania losu swoich danych po ich śmierci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej CNIL : https://www.cnil.fr/.
 
Użytkownicy mogą również złożyć skargę do CNIL na stronie internetowej CNIL : https://www.cnil.fr.
 
Zalecamy skontaktowanie się z nami najpierw przed złożeniem skargi do CNIL, ponieważ jesteśmy do twojej pełnej dyspozycji, aby rozwiązać twój problem.
 
Artykuł 9. Wykorzystanie danych
 
Dane osobowe gromadzone od użytkowników mają na celu świadczenie usług platformy, ich poprawę i utrzymanie bezpiecznego środowiska. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie Umowy między Użytkownikiem a platformą. W szczególności stosuje się następujące :
 
- dostęp i korzystanie z platformy przez użytkownika ;
- zarządzanie pracą i optymalizacja platformy ;
- realizacja wsparcia użytkowników ;
- weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie przesyłanych przez Użytkownika Danych ;
- Personalizacja usług poprzez wyświetlanie reklam na podstawie historii przeglądarki użytkownika, zgodnie z jego preferencjami ;
- zapobieganie i wykrywanie oszustw, złośliwego oprogramowania (złośliwego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania) oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa ;
- obsługa ewentualnych sporów z użytkownikami ;
- wysyłanie informacji handlowych i reklamowych zgodnie z preferencjami użytkownika ;
- organizacja Warunków korzystania z usług płatniczych.
 
Artykuł 10 - zasady przechowywania danych
 
Platforma przechowuje Twoje dane przez czas niezbędny do świadczenia usług lub wsparcia.
W zakresie, w jakim jest to uzasadnione lub konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, rozwiązywania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub przestrzegania naszych warunków, możemy również przechowywać niektóre dane użytkownika, jeśli jest to konieczne, nawet po zamknięciu konta lub gdy nie musimy już świadczyć Użytkownikowi naszych usług.
 
Artykuł 11-udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
 
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w Unii Europejskiej w następujących przypadkach :
- gdy użytkownik korzysta z usług płatniczych, w celu realizacji tych usług Platforma współpracuje z zewnętrznymi firmami bankowymi i finansowymi, z którymi zawarła umowy ;
- gdy użytkownik publikuje publicznie dostępne informacje w wolnych komentarzach platformy ;
- gdy użytkownik zezwala stronie trzeciej na dostęp do swoich danych ;
- gdy platforma korzysta z usług dostawców w celu zapewnienia wsparcia dla użytkowników, reklam i usług płatniczych. Dostawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkownika w związku z wykonywaniem takich usług i są zobowiązani umownie do korzystania z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych ;
- jeśli wymaga tego prawo, platforma może przesyłać dane w celu spełnienia wymagań stawianych platformie oraz zgodnie z procedurami administracyjnymi i sądowymi.
 
Artykuł 12-oferty handlowe
 
Prawdopodobnie otrzymasz oferty komercyjne od wydawcy. Jeśli nie chcesz, kliknij poniższy link : info@skandinav.com.
Twoje dane mogą być wykorzystywane przez partnerów wydawcy do celów wyszukiwania komercyjnego, jeśli nie chcesz, przejdź do następującego linku : info@skandinav.com.
Jeśli podczas odwiedzania witryny uzyskujesz dostęp do danych osobowych, powinieneś powstrzymać się od gromadzenia, nieautoryzowanego wykorzystywania i działań, które mogą zaszkodzić życiu osobistemu lub reputacji ludzi. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
Dane są przechowywane i wykorzystywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem.

Artykuł 13 - Pliki Cookie
 
Co to są "ciasteczka"?
"Cookie" lub ploter to plik elektroniczny przechowywany na terminalu (komputerze, tablecie, smartfonie,...) i czytelny, np. podczas odwiedzania strony internetowej, czytania wiadomości e-mail, instalowania lub korzystania z oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezależnie od rodzaju używanego terminala (źródło: ). https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).
Witryna może automatycznie zbierać standardowe informacje. Wszystkie informacje zebrane pośrednio będą wykorzystywane wyłącznie do śledzenia ilości, rodzaju i konfiguracji ruchu korzystającego z tej witryny, w celu opracowania jej projektu i układu, a także w innych celach administracyjnych i planistycznych, a bardziej ogólnie w celu poprawy świadczonych przez nas usług.
 
W razie potrzeby "pliki cookie" od wydawcy witryny i/lub stron trzecich mogą zostać zdeponowane na twoim terminalu za twoją zgodą. W takim przypadku po pierwszym wyświetleniu tej strony pojawi się baner wyjaśniający dotyczący korzystania z "plików cookie". Przed kontynuowaniem przeglądania klient i / lub perspektywa muszą zaakceptować lub odrzucić użycie takich " plików cookie ". Niniejsza zgoda obowiązuje przez trzynaście (13) miesięcy. Użytkownik możliwość wyłączenia plików cookie w dowolnym momencie.
 
Na tej stronie znajdują się następujące pliki cookie :
Cookie Google :
- Google analytics pozwala mierzyć odbiorców witryny ;
- Menedżer tagów Google: ułatwia implementację tagów na stronach i pozwala zarządzać tagami Google ;
- Google Adsense: Organ reklamowy Google wykorzystujący strony internetowe lub filmy z YouTube jako wsparcie dla swoich reklam ;
- Dynamiczny remarketing Google: umożliwia oferowanie dynamicznych reklam na podstawie poprzednich wyszukiwań ;
- Google Adwords konwersja: AdWords narzędzie do śledzenia kampanii reklamowych ;
- DoubleClick: pliki cookie reklamowe Google do dystrybucji banerów.
 
Pliki Cookie Facebook :
- Facebook Facebook Facebook connect: pozwala identyfikować się za pomocą swojego konta na Facebooku ;
- Facebook Facebook facebook wtyczki społeczne: umożliwia liker, akcji, komentować treści z konta Facebook ;
- Facebook facebook facebook custom audience: pozwala na interakcję z publicznością na Facebooku.
 
- sesyjne pliki cookie umożliwiające zarządzanie użytkownikami..
  
Te pliki cookie mają trzynaście miesięcy życia.

Artykuł 14-zdjęcia i zdjęcia produktów

Zdjęcia produktów towarzyszące ich opisowi nie są umowne i nie są wiążące dla wydawcy.

Artykuł 15-prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania z witryny podlegają prawu francuskiemu i podlegają jurysdykcji sądów siedziby wydawcy, pod warunkiem przyznania określonej jurysdykcji wynikającej z określonego prawa lub regulacji.

Artykuł 16-skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji o produktach prezentowanych na stronie lub samej stronie możesz zostawić wiadomość na następujący adres : info@skandinav.com.